Krajský informační systém sociálních služeb Jihomoravského kraje - KISSoS

Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb

Elektronický katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje

Evidence uživatelů a žadatelů sociálních služeb

Výpočet vyrovnávací platby

Krajská síť sociálních služeb

Výkaznictví MPSV

Administrace dokumentů

Evidence a realizace veřejné podpory

Obce

 

Krajský informační systém sociálních služeb (KISSoS) vznikl v rámci projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.", registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00002, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Krajský informační systém sociálních služeb je určen pro pracovníky Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, poskytovatele sociálních služeb a pověřené osoby Magistrátu města Brna, městských částí Brna, měst a obcí III. typu (ORP) v Jihomoravském kraji.