Přihlášení


KISSoS - Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb


Vítejte na stránkách aplikace Krajský informační systém sociálních služeb Jihomoravského kraje (KISSoS).

Aplikace je určena pro poskytovatele sociálních služeb se zařízením na území Jihomoravského kraje, obce se rozšířenou působností a zástupce Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

V případě dotazů nebo připomínek, prosím, kontaktujte zástupkyně Odboru sociálních věcí z Krajského úřadu Jihomoravského kraje:

Oddělení koncepce a plánování Oddělení koncepce a plánování
Mgr. Alena Novotná, DiS. Ing. Petra Metálová
novotna.alena@kr-jihomoravsky.cz metalova.petra@kr-jihomoravsky.cz
tel: 541 652 178 tel: 541 652 226
 
Oddělení koncepce a plánování Oddělení koncepce a plánování
Ing. Kateřina Adamcová Ing. Eva Földešiová
adamcova.katerina@kr-jihomoravsky.cz foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz
tel: 541 652 163 tel: 541 652 204

Aplikace je optimalizována pro použití v prohlížečích Internet Explorer verze 10 a vyšší, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome a Opera v aktuálních verzích a verzích aktuálních -1, v nichž je pro tento server povoleno využití javascriptu, cookies a pop-up ("vyskakovacích") oken.

Krajský informační systém sociálních služeb vznikl v rámci projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.", registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00002, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V rámci "Zajištění rozšíření stávajícího informačního systému sociálních služeb na území JMK a zajištění vytvoření Elektronického katalogu poskytovatelů služeb zařazených na území JMK" byla řešena optimalizace benchmarkingu poskytovatelů sociálních služeb. Optimalizace byla řešena v rámci projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV.", registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006965, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.