Přihlásit se

Modul evidence a realizace

Popis modulu

V návaznosti na problematické financování sociální oblasti a opakované dopočty v průběhu roku byl připraven modul „Evidence a realizace úhrad“. Tento modul KISSoS navazuje na modul pro podporu výpočtu vyrovnávací platby a modul Benchmarking.

Modul „Evidence a realizace úhrad“ kumuluje informace o přidělených částkách odpovídající řádnému výpočtu vyrovnávací platby, dalším dorovnáním a úhradám v průběhu roku, které souvisí s mimořádnými alokacemi ze strany MPSV, včetně informací o průběžných úhradách, které jsou vypláceny jednotlivým sociálním službám. Modul „Evidence a realizace úhrad“ nabízí detailní přehled o přidělených částkách, přehled o částkách, které mají být ještě vyplaceny, přehled o vratkách atd.

Uživatelé, kterým bylo přiděleno uživatelské jméno a heslo vidí všechny informace u všech sociálních služeb, mohou generovat reporty za všechny sociální služby, skupiny služeb, podle druhu služeb, podle zřizovatele atd. Modul „Evidence a realizace úhrad“ kromě detailního přehledu v příslušném aktuálním roce a reportů zajišťuje také archivaci všech dat v létech. Data a reporty je možné exportovat do Excel a vytisknout.


V případě potřeby kontaktujte společnost AUGUR Consulting s.r.o.

Uživatelská podpora
Pavel Veškrna
veskrna@augur-consulting.cz
+420 543 242 595

pdf-ico Uživatelská příručka

pdf-ico Nahlásit chybu nebo zaslat dotaz emailem

Aplikace je optimalizována pro použití v prohlížečích Internet Explorer verze 10 a vyšší, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome a Opera v aktuálních verzích a verzích aktuálních -1, v nichž je pro tento server povoleno využití javascriptu, cookies a pop-up ("vyskakovacích") oken.